• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

01727650
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
359
306
1984
730820
1350
8299
1727650
2020-12-04 11:18
   

R5 04  
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน ๑
นายปกาสิต คำจันทร์ 
นิติกรชำนาญการพิเศษ

  

 

 

 โชตวฒน

นายโชติวัฒน์ มงคลเกษตร

นิติกรปฏิบัติการ

  

BeautyPlus 20171101212758 save 

นางสาวมานิตา สุวรรณวงศ์ 
นิติกร

  

  

 

 

 image1   

นายณปพน แก้วย้อย
นิติกร
 

 

 

 

 002002

นายณัฐ ศรีภิรมย์

นิติกร

 R3 03

 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน ๒

นายรัฐพงศ์ นวลพันธุ์ชื่น

นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

 

 25021

นางสาวตรีญาภรณ์ สีกู่กา

นิติกร

 

IMG 9418

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี เน่าบู่

นิติกร

  

นายวีราพัชร์ ฤทธิเจริญพัฒน์

นิติกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25022

นางสาวภัทรกาญจน์ คงดี

 ธุรการ (งานด้านธุรการและวิชาการ) 

   

กลุ่มงานตรวจสำนวน (File Examination Group) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสำนวนการสืบสวนสอบสวน ทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำบันทึกย่อเรื่องทางวินัยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองวินัย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นในข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
ธันวาคม 2020
พฤ อา
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   

Image Gallery