• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

01758555
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
165
216
381
763068
2446
10448
1758555
2021-03-08 07:09
   

R3 03

 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน 

นายรัฐพงศ์ นวลพันธุ์ชื่น

นิติกรชำนาญการพิเศษ

  

 

 

 โชตวฒน

นายโชติวัฒน์ มงคลเกษตร

นิติกรปฏิบัติการ

  

BeautyPlus 20171101212758 save 

นางสาวมานิตา สุวรรณวงศ์ 
นิติกร

  

  

002002

นายณัฐ ศรีภิรมย์

นิติกร

 

25021

นางสาวตรีญาภรณ์ สีกู่กา

นิติกร

 

 

 

IMG 9418

ว่าที่ร้อยตรีมนตรี เน่าบู่

นิติกร

 

 

นายวีราพัชร์ ฤทธิเจริญพัฒน์

นิติกร

 

 

Untitled 122  

นายธนัช ฉัตรเฉลิมกิจ

 นิติกร

 

 

 

 

25022

นางสาวภัทรกาญจน์ คงดี

 ธุรการ (งานด้านธุรการและวิชาการ) 

 

 

 

 

 

   

กลุ่มงานตรวจสำนวน (File Examination Group) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสำนวนการสืบสวนสอบสวน ทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำบันทึกย่อเรื่องทางวินัยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองวินัย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นในข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
มีนาคม 2021
พฤ อา
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   

Image Gallery