• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

01716378
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
286
188
474
721470
9279
12490
1716378
2020-10-26 13:09
   

folder กฎ กพ.

pdf กฎ กพ.สั่งให้ไม่มีประสิทธิภาพ
pdf กฎ กพ.สั่งให้ออกไปปฏิบัติงานที่อื่น2553
pdf กฎ กพ.สั่งให้ออกไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
pdf กฎ กพ.สั่งให้ออก-ยุบเลิกตำแหน่ง
pdf กฎ กพ.ให้เกษียณเกิน60ปี ฉ.2
pdf กฎ กพ.ให้รับ งด อัตราทดแทน
pdf กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย2556
pdf กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ประจำส่วนราชการ
pdf ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2539
pdf กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ.2553
pdf กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ.2553
pdf กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการฯ พ.ศ.2556
pdf presentation ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2554
pdf หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
pdf ระเบียบ ก.พ ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
ตุลาคม 2020
พฤ อา
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   

Image Gallery