Print
Category: อบรม/สัมมนา

• โครงการอบรมนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรที่บรรจุหรือปฏิบัติหน้าที่ใหม่ ระหว่าง                         วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน อำเภอเมืองฯ                         จังหวัดนนทบุรี      

• โครงการอบรมการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์และความรับผิดทางละเมิดสำหรับ       นิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรวันที่ 2 - 5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช                 อำเภอบางละมุน จังหวัดชลบุรี