Print
Category: ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ร้องทุกข์และความรับผิดทางละเมิด
สำหรับนิติกรหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกร วันที่ ๒๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี
 
เอกสารประกอบการอบรม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
                                   ณ โรงแรมริชมอนด์ คลิ๊ก 
 
    Untitled