• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

01517863
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
66
626
3339
517612
10278
19683
1517863
2019-10-19 04:33
   

 1
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายเกตุแก้ว แก้วใส
นิติกรชำนาญการพิเศษ

  

  

 R1 02
นางภารดี บุศย์น้ำเพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

R1 03

นางราศินี ช้างวัลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  

  

 

thumbnail image1

นายเจนรบ กล่ำเพชร

เจ้าพนักงานธุรการ  IMG 3370

นางนันทนา มาเนียม

เจ้าพนักงานธุรการ

  

  

image2

นางนิตยา ไชยทองพันธ์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 


 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจารุวรรณ บัวชุม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  

  

นายธีรเดช ศุภรมย์ศรี 
เจ้าพนักงานธุรการ 

R1 09

นางสาวศุภญา วงศ์วรสันต์

นักวิชาการ

 

R1 08  

นางสาวเรืองรอง พันธ์มั่น 

พนักงานทั่วไป

 

 
   
   

ยบริหารทั่วไป (General Administration Section) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ และ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
ตุลาคม 2019
พฤ อา
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3