• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

   
01235329
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
1002
997
4545
231911
16278
20828
1235329
2018-06-21 13:55
   

 1
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายเกตุแก้ว แก้วใส
นิติกรชำนาญการ

  

  

 
นางสาวประนอม ภู่พลอย 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางภารดี บุศย์น้ำเพชร 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  

  

 
นางราศินี ช้างวัลย์ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางนันทนา มาเนียม

เจ้าพนักงานธุรการ

  

  

image2

นางนิตยา ไชยทองพันธ์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธีรเดช ศุภรมย์ศรี 
เจ้าพนักงานธุรการ 

  

  

image1

นางสาวกวิสรา โฉมคำ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

R1 09

นางสาวศุภญา วงศ์วรสันต์

นักวิชาการ

 R3 02

นายรังสิต ศรีพรหม

เจ้าพนักงานธุรการ

R1 08  

นางสาวเรืองรอง พันธ์มั่น 

พนักงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป (General Administration Section) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

ข้อมูลล่าสุด