• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

   
01159090
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
121
307
638
163719
6144
11583
1159090
2018-01-23 05:40
   

 1
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายเกตุแก้ว แก้วใส
นิติกรชำนาญการ

  

  

 
นางสาวประนอม ภู่พลอย 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางภารดี บุศย์น้ำเพชร 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  

  

 
นางราศินี ช้างวัลย์ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

 

 

 

นางนันทนา มาเนียม

เจ้าพนักงานธุรการ

  

  

R1 01


นางนิตยา ไชยทองพันธ์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวกวิสรา โฉมคำ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธีรเดช ศุภรมย์ศรี 
เจ้าพนักงานธุรการ 

  

  

image1

นางสาวกวิสรา โฉมคำ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

R1 09

นางสาวศุภญา วงศ์วรสันต์

นักวิชาการ

 R3 02

นายรังสิต ศรีพรหม

เจ้าพนักงานธุรการ

R1 08  

น.ส.เรืองรอง พันธ์มั่น 

พนักงานทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป (General Administration Section) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
มกราคม 2018
พฤ อา
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4