• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

01352438
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
260
584
1829
354358
11378
15105
1352438
2019-01-23 07:27
   

 1
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายเกตุแก้ว แก้วใส
นิติกรชำนาญการ

  

  

 R1 02
นางภารดี บุศย์น้ำเพชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

R1 03

นางราศินี ช้างวัลย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  

  
 IMG 3370

นางนันทนา มาเนียม

เจ้าพนักงานธุรการ

  

  

image2

นางนิตยา ไชยทองพันธ์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 


นายธีรเดช ศุภรมย์ศรี 
เจ้าพนักงานธุรการ 

  

  

image1

นางสาวกวิสรา โฉมคำ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

R1 09

นางสาวศุภญา วงศ์วรสันต์

นักวิชาการ

 R3 02

นายรังสิต ศรีพรหม

เจ้าพนักงานธุรการ

R1 08  

นางสาวเรืองรอง พันธ์มั่น 

พนักงานทั่วไป

 thumbnail image1

นายเจนรบ กล่ำเพชร

พนักงานธุรการ

 
   
   

ยบริหารทั่วไป (General Administration Section) มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่างๆ และ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

ข้อมูลล่าสุด