• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

00993071
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งหมด
375
646
375
375
993071
2019-07-24 09:24
   

 

 

 

 

 

 


หัวหน้ากล่มงานสืบสวนสอบสวน ๑
นายขวัญชัย พาสนยงภิญโญ

นิติกรชำนาญการ

  

  

 

 image1 2

นางสาวหนึ่งฤทัย ธรรมเลิศสกุล

นิติกรปฏิบัติการ

 

 

 23192811 1766004330108279 158558068 n 2222

 
นางสาวอรุณกมล แซ่กู้

นิติกร

 

 

 img035

หัวหน้ากล่มงานสืบสวนสอบสวน ๒
นายไวพจน์ แสนใจธรรม

นิติกรชำนาญการ

 

 

 

 

126x186 

นางสาวกานติมา ศรีโวหะ

นิติกรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 BeautyPlus 20171101212758 save

 นางสาวมานิตา สุวรรณวงศ์

นิติกร

 

R3 03

หัวหน้ากล่มงานสืบสวนสอบสวน ๓
นายรัฐพงศ์ นวลพันธุ์ชื่น
นิติกรชำนาญการ 

 

 R5 03

นางสาวสาวิณี ลาวรรณ์

นิติกรปฏิบัติการ

  

 

 

image1   

นายณปพน แก้วย้อย

นิติกร 

 

 

   
   

 

กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน (Investigation Group) มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการสืบสวนสอบสวนในทางวินัย ทางแพ่ง ทางละเมิด การร้องทุกข์ ร้องเรียนและร้องขอความเป็นธรรม  โดยเข้าร่วมเป็นกรรมการสืบสวนสอบสวนและเขียนสำนวนการสืบสวนสอบสวนในเรื่องดังกล่าว เพื่อเสนอต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ความเห็นในข้อกฎหมาย ต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
กรกฎาคม 2019
พฤ อา
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4