• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

   
01235338
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
1011
997
4554
231911
16287
20828
1235338
2018-06-21 13:59
   

R5 04  
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน ๑
นายปกาสิต คำจันทร์ 
นิติกรชำนาญการพิเศษ

  

  

126x186

นางสาวกานติมา ศรีโวหะ
นิติกรปฏิบัติการ

  R4 05
นางสาวแคทรียา อินทร์เต็ก
นิติกร

  

  

 R5 07 
นายอชิระวิชญ์ สุดขาว 
นิติกร

 20180524 125637

 นางสาวพรสุดา จันทร์หา

นิติกร

  

 DSCF9825

 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน ๒

นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

 R4 01 
นางสาวสุณีข์พร แดงภูมี

นิติกรชำนาญการ

R2 01 
นายสมชาย เหง่าโพธิ์ศรี
นิติกร

  

 

R2 02

นายณัฐวุฒิ บัวหุ่ง

นิติกร

 

 

image1 1

 นางสาวจีรนันท์ ตุ่นมาก

นิติกร

 

 

 

กลุ่มงานตรวจสำนวน (File Examination Group) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสำนวนการสืบสวนสอบสวน ทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำบันทึกย่อเรื่องทางวินัยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองวินัย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นในข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

ข้อมูลล่าสุด