• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

   
01306167
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
410
442
3950
306370
10361
18987
1306167
2018-10-21 17:07
   

R5 04  
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน ๑
นายปกาสิต คำจันทร์ 
นิติกรชำนาญการพิเศษ

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นายโชติวัฒน์ มงคลเกษตร

นิติกรปฏิบัติการ

 R5 07

นายอชิระวิชญ์ สุดขาว 
นิติกร

  

  

 

 

   R4 05 

นางสาวแคทรียา อินทร์เต็ก
นิติกร
 

 

 

20180524 125637

นางสาวพรสุดา จันทร์หา

นิติกร

  

 DSCF9825

 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน ๒

นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

 sunepon
นางสาวสุณีย์พร แดงภูมี

นิติกรชำนาญการ

R2 01 
นายสมชาย เหง่าโพธิ์ศรี
นิติกร

  

 

R2 02

นายณัฐวุฒิ บัวหุ่ง

นิติกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาวโนริสา สมานพิกุลวงศ์

นิติกร 

 

 

 

กลุ่มงานตรวจสำนวน (File Examination Group) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสำนวนการสืบสวนสอบสวน ทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำบันทึกย่อเรื่องทางวินัยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองวินัย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นในข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
ตุลาคม 2018
พฤ อา
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
   

ข้อมูลล่าสุด