• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

01352471
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
293
584
1862
354358
11411
15105
1352471
2019-01-23 07:44
   

R5 04  
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน ๑
นายปกาสิต คำจันทร์ 
นิติกรชำนาญการพิเศษ

  

 

 

 โชตวฒน

นายโชติวัฒน์ มงคลเกษตร

นิติกรปฏิบัติการ

  

 R5 07

นายอชิระวิชญ์ สุดขาว 
นิติกร

  

  

 

 

   R4 05 

นางสาวแคทรียา อินทร์เต็ก
นิติกร
 

 

 

20180524 125637

นางสาวพรสุดา จันทร์หา

นิติกร

  

 DSCF9825

 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน ๒

นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

 

 sunepon
นางสาวสุณีย์พร แดงภูมี

นิติกรชำนาญการ

  R2 02

นายณัฐวุฒิ บัวหุ่ง

นิติกร

  

thumbnail image3

  นางสาวโนริสา สมานพิกุลวงศ์

นิติกร

 

 

 

 

 

 

 

นางสาววันทนา บุญคล่ำ

นิติกร

 

 

 

กลุ่มงานตรวจสำนวน (File Examination Group) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสำนวนการสืบสวนสอบสวน ทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำบันทึกย่อเรื่องทางวินัยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองวินัย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นในข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

ข้อมูลล่าสุด