• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

   
01194490
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
108
776
2524
194007
14459
9031
1194490
2018-04-25 03:19
   

R5 04  
หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน ๑
นายปกาสิต คำจันทร์ 
นิติกรชำนาญการ

  

  

R1 06

นางสาวกานติมา ศรีโวหะ
นิติกรปฏิบัติการ

  R4 05
นางสาวแคทรียา อินทร์เต็ก
นิติกร

  

  

 R5 07 
นายอชิระวิชญ์ สุดขาว 
นิติกร

23146280 1766004463441599 906419583 n 1111 

นางสาวสุดารัตน์ ทองศักดิ์

นิติกร

  

 DSCF9825

 หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสำนวน ๒

นางกรองกาญจน์ นานาศรีรัตน์

นิติกรชำนาญการ

 

 R4 01 
นางสาวสุณีข์พร แดงภูมี

นิติกรปฏิบัติการ

R2 01 
นายสมชาย เหง่าโพธิ์ศรี
นิติกร

  

 

R2 02

นายณัฐวุฒิ บัวหุ่ง

นิติกร

 

 

24

นางสาวหนึงฤทัย ธรรมเลิศสกุล

นิติกร 

 

 

 

กลุ่มงานตรวจสำนวน (File Examination Group) มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสำนวนการสืบสวนสอบสวน ทางวินัย ทางละเมิดและทางแพ่ง พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา จัดทำบันทึกย่อเรื่องทางวินัยเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองวินัย อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข ให้ความเห็นในข้อกฎหมายต่อผู้บังคับบัญชาและส่วนราชการในสังกัด และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
เมษายน 2018
พฤ อา
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6