• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  

   
01253946
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
26
365
391
256779
10713
24182
1253946
2018-07-23 00:09
   

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ            โปร่งใสของหน่วยงานขอรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน                     ตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล                                                  ข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

1. หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน             
    1.1 การดำเนินการทางวินัย                                                                                        
4. รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์                                            การให้คุณให้โทษต่อบุคลากร
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
กรกฎาคม 2018
พฤ อา
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   

ข้อมูลล่าสุด