• กระทรวงสาธารณสุข

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

01368019
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
Last Week
เดือนนี้
Last Month
รวมทั้งหมด
71
506
3398
369008
10515
16444
1368019
2019-02-24 02:09
   

folder กฎระเบียบ สธ

pdf จรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
pdf ข้อบังคับจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560
pdf คำสั่ง สธ. ที่ 505/2558, 506/2558 และ 580/2558 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ ตามหนังสือที่ สธ 0201.055/ว134
pdf คำสั่ง สธ. ที่ 1448/2558, 1449/2558 และ 2032/2558 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ ตามหนังสือที่ สธ 0201.055/ว493
pdf คำสั่ง สธ. ที่ 1832/2558, 1833/2558 และ 2591/2558 เรื่องมอบอำนาจหน้าที่ ตามหนังสือที่ สธ 0201.055/ว556
pdf คำสั่ง สธ 113/2558, 114/2558, 115/2558, 116/2558 และ 117/2558 เกี่ยวกับสำนักงานเขตสุขภาพ ตามหนังสือที่ สธ 1201.942.2/ว36
pdf ประกาศ สธ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บรักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลางและรถรับรอง พ.ศ.2526
pdf ประกาศ สธ ว่าด้วยเงินสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ในส้งกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2528
pdf ระเบียบ สธ. ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
pdf คำสั่ง สธ ที่ 1710, 1711, 3029/2559 ตามหนังสือที่ สธ 1201.055/ว 846 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ฯ
pdf คำสั่ง สธ 117/2558 ลงวันที่ 23 มกราคม 2558 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้บังคับบัญชา
   

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   
กุมภาพันธ์ 2019
พฤ อา
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   

ข้อมูลล่าสุด